0 - 30 no2goed
30 - 75 no2matig
75 - 125 no2onvoldoende
125 > no2slecht
+
12:35 3 okt
Bekijk de kaart

Luchtradar meet de luchtkwaliteit in Utrecht

Met luchtradarutrecht.nl vragen wij aandacht voor de luchtkwaliteit in de stad Utrecht. Daartoe zijn op 12 locaties sensoren geplaatst. Wij tonen hier de meetresultaten voor stikstofdioxide (NO2), één van de stoffen die effect hebben op uw gezondheid. In één oogopslag ziet u wat de actuele situatie is. U kunt per locatie ook de waarden van de afgelopen uren zien.

Waarom De Luchtradar?
Technische innovatie zorgt ervoor dat iedereen steeds beter zelf de kwaliteit van de lucht kan meten. Luchtradarutrecht.nl wil samen met burgers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers toe naar een kwalitatief goed, dekkend netwerk van luchtkwaliteitssensoren. De Luchtradar helpt ons daarbij.

Bekijk de kaart

Contact met Luchtradar

Heeft u vragen of opmerkingen over Luchtradar? Wil u uw ervaringen met Luchtradar met ons delen?

Mail ons op utrechtselucht@utrecht.nl

Bekijk de kaart

Meer weten?

Als u inademt, ademt u ook stoffen en gassen in waarmee die lucht vervuild is, zoals fijn stof en stikstofdioxide. Daardoor kan luchtverontreiniging tot gezondheidsklachten leiden. Het wegverkeer is in Utrecht de belangrijkste bron van stikstofoxiden. Luchtradar Utrecht meet met sensoren realtime op 12 meetlocaties in de stad de concentratie stikstofdioxide in de buitenlucht. Per meetlocatie ziet u de actuele waarde in μg/m³ (aantal microgram stikstofdioxide per kubieke meter). De kleur geeft aan welke luchtkwaliteit bij die waarde hoort (van goed tot slecht).

De wettelijke norm is een jaargemiddelde van 40μg/m³. Toch is luchtverontreiniging ook schadelijk als de concentratie onder de norm ligt. Wilt u nog meer weten over de luchtkwaliteit in Utrecht?
Bezoek dan de luchtkwaliteit website van de gemeente Utrecht.

Bekijk de kaart

Disclaimer

De gepresenteerde gemeten waarden zijn indicatief van karakter. Luchtradar Utrecht wil met dit experiment vooral ervaring opdoen met de kwaliteit van de sensoren, het registreren en doorgeven van de data en het weergeven van de meetwaarden. Met dit experiment vergroten we stap-voor-stap de kwaliteit, schaal en kennis over luchtmetingen in de stad.

Twee van de twaalf sensoren zijn geplaatst op RIVM-meetstations, waardoor een onderlinge vergelijking en een betere kalibratie (ijking) van de sensormetingen mogelijk is. Daarnaast kalibreren en koppelen we onze sensoren met het Smart Emission Project. Omdat de waarden indicatief zijn kunnen onze metingen afwijken van de referentiemetingen op de RIVM-meetstations. U kunt zelf vergelijken met de referentiemetingen op de Constant Erzeijstraat en de Kardinaal de Jongweg

 

Bekijk de kaart
Culturele Zondagen J.C. Decaux Soon Gemeente Utrecht Resultat